Log EA3HEI

SALVADOR RAMIREZ
Categoria: EA3
QTH Locator: JN01VT - Matrícula: BBA
Num QSOs: 21 - Errors: 0 (0%) - QSOs únics: 0 (0%)
PUNTUACIÓ: 1.541 x 21 = 32.361


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 16:05 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 21
22/09/2018 16:12 EA3HYK 59 LNO JN01LX SSB LNO 71
22/09/2018 16:15 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 9
22/09/2018 16:18 EA3RCH 59 BOS JN12BB SSB BOS 39
22/09/2018 16:33 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
22/09/2018 16:35 EB3AKL 59 BAN JN01UN SSB BAN 29
22/09/2018 16:36 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 75
23/09/2018 08:10 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 39
23/09/2018 08:12 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 37
23/09/2018 08:18 EA3HYK 59 LNO JN01LX SSB LNO 71
23/09/2018 08:23 EA1AAE 59 SO IN81SS SSB SO 352
23/09/2018 08:27 EA3ABK 59 TCB JN01OK SSB TCB 64
23/09/2018 08:36 EB3AKL/P 59 BAN JN01UN SSB BAN 29
23/09/2018 08:37 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB BOS 37
23/09/2018 08:39 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 103
23/09/2018 08:43 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 9
23/09/2018 08:47 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 222
23/09/2018 09:01 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB 75
23/09/2018 09:17 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 21
23/09/2018 09:24 EA3ECK 59 TBC JN01MD SSB TBC 97
23/09/2018 09:31 C31VM 59 JN02SL SSB C3 77