Log EA3GM

JOSEP MARIA MORERA
Categoria: EA3
QTH Locator: JN11KX - Matrícula: GGG
Num QSOs: 19 - Errors: 2 (11%) - QSOs únics: 0 (0%)
PUNTUACIÓ: 1.146 x 10 = 11.460


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 14:13 EA3URE 599 GAE JN12IK CW GAE 106
22/09/2018 14:34 EA3CQ 59 GGG JN11JX FM GGG 7
22/09/2018 15:07 EG3ANC 59 BBA JN01VV SSB 0 Error: Indicatiu (EG3ARC)
22/09/2018 15:10 EA3AGC 59 GGG JN11JX SSB 7
22/09/2018 15:23 EA3GMH 59 BVO JN11BN FM BVO 78
22/09/2018 15:36 EA3AXS 59 LSO JN01SU FM LSO 111
22/09/2018 15:39 EA3RCH/P 59 BOS JN12BB SSB BOS 63
22/09/2018 16:17 EA3ACD 59 GPE JN12JC FM GPE 16
22/09/2018 16:43 EA3BLL 59 GGG JN11JX FM 7
22/09/2018 16:52 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 161
22/09/2018 17:09 EA3HTD 59 BVO JN11BN SSB 78
22/09/2018 17:41 EA3RP 59 BOS JN11CW SSB 55
22/09/2018 18:07 EB3TC 59 BVO JN01XL FM 94
23/09/2018 07:42 EA3HTD 59 BVO JN11BN SSB BVO 78
23/09/2018 07:50 EA3BLL 59 GGG JN11JX FM GGG 7
23/09/2018 08:07 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB 78
23/09/2018 08:15 EA3ACD 59 BPE JN12JC SSB 0 Error: Matrícula (GPE)
23/09/2018 08:26 EA3URE 599 GAE JN12IK CW GAE 106
23/09/2018 08:38 EB3TC 59 BVO JN01XL FM 94