Log EA3FMC

CARLOS AYGUADÉ
Categoria: EA3
QTH Locator: JN11AI - Matrícula: BBL
Num QSOs: 16 - Errors: 2 (12%) - QSOs únics: 0 (0%)
PUNTUACIÓ: 1.068 x 15 = 16.020


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
22/09/2018 16:35 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 64
22/09/2018 16:36 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 90
22/09/2018 16:43 EB3DYO 59 BBB JN11BK FM BBB 12
22/09/2018 16:49 EA3BL 59 TCB JN01NI SSB TCB 76
22/09/2018 16:51 EA3AKL/P 59 BAN JN01UN SSB 0 Error: Indicatiu (EB3AKL)
23/09/2018 08:08 EB3DYO 59 BBB JN11BK SSB BBB 12
23/09/2018 08:12 EA5HMW 59 CS JN00AH SSB CS 204
23/09/2018 08:14 EA3GMH 59 BVO JN11BN SSB BVO 24
23/09/2018 08:21 EA3HYK/P 59 LNO JN01LX SSB LNO 114
23/09/2018 08:30 EBEALK/P 59 BAN JN01UN SSB 0 Error: Indicatiu (EB3AKL)
23/09/2018 08:33 EA3AXS 59 LSO JN01SU SSB LSO 69
23/09/2018 08:45 EA3RCI 59 BBE JN02VD SSB BBE 90
23/09/2018 08:51 EG3ARC 59 BBA JN01VV SSB BBA, EG3ARC 64
23/09/2018 08:55 EA3HTD 59 BVO JN11BN SSB 24
23/09/2018 09:02 EA3BLL 59 GGG JN11JX SSB GGG 93
23/09/2018 09:12 EA3URE 59 GAE JN12IK SSB GAE 132