Log EA3GOE

FRANCISCO GARCIA SALVADÓ
Categoria: EA3
QTH Locator: JN02WH - Matrícula: GCE
Num QSOs: 17 - Errors: 1 (6%) - QSOs únics: 3 (18%)
PUNTUACIÓ: 1.036 x 14 = 14.504


DataHoraIndicatiu RST rebutMatrícula rebuda QTHModeMult.PUNTUACIÓObservacions
09/09/2017 18:07 EA3DUR 59 BBE JN02VD FM BBE 20
09/09/2017 18:11 EA3GZR 59 LPJ JN02IB FM LPJ 100
09/09/2017 18:12 EA3RP 59 BOS JN12BB FM BOS 35
09/09/2017 18:15 EA3EZG 59 LNO JN01LX FM LNO 84
10/09/2017 08:21 EA3FHP 59 BOS JN11DW FM BOS 54
10/09/2017 08:28 EA3GZR 59 LPJ JN02VD FM 0 Error: QTH Locator (JN02IB)
10/09/2017 08:31 EA3DUR 59 BBE JN02VD FM BBE 20
10/09/2017 08:33 EA3OM 59 BOS JN11CT FM 62
10/09/2017 08:42 EA3IBO 59 BBA JN01VP FM BBA 74 QSO únic
10/09/2017 08:45 F4HLY 59 JN12KW FM F 107 QSO únic
10/09/2017 08:48 EA3HRB 59 BVO JN11AL FM BVO 94 QSO únic
10/09/2017 08:50 EA3RCG 59 GSE JN12GA FM GSE 64
10/09/2017 08:52 EA3FMC 59 BBL JN11AI FM BBL 107
10/09/2017 09:01 C37AC 59 JN02SK FM C3 31
10/09/2017 09:05 EA3EZG 59 LNO JN01LX FM LNO 84
10/09/2017 09:45 EA3RP 59 BOS JN12BB FM 35
10/09/2017 09:55 EA3BSJ 59 LSE JN01RT FM LSE 65